Kagdinall Filip Wedraoog tɩ kaaga kʋdem-teed-bĩngr zaka

Rũnda arzũma yʋʋm-sar kiuug rasem 28 yʋʋm 2018 soabã, Kagdinall Filip Wedraoog tɩ kaaga kʋdem-teed bĩng zak b sẽn bood tɩ Rayĩmy sẽn be Yisʋka Kʋdg soolmẽ. Yaa kaagr  b sẽn maane, sẽn na n yɩl n dɩk minim la Continuer la lecture Kagdinall Filip Wedraoog tɩ kaaga kʋdem-teed-bĩngr zaka

Burkĩna Faso soog-m-mengã tig-tẽegr maana Sãntr sɩɩd soolmẽ

Sẽn sɩng Hotvolta 1960 yʋʋmde, n ta tẽngã yʋʋr sẽn wa n teke, n lebg Burkĩna Faso la b maanda tõnd tẽngã soog-m-mengã tig-tẽegre. Yʋʋm 1960 n ta 2018 yaa yʋʋm 58 masã. Yʋʋm 58 tig-tẽegr maana Sãntr sɩɩde, Maanga. Continuer la lecture Burkĩna Faso soog-m-mengã tig-tẽegr maana Sãntr sɩɩd soolmẽ

Burkĩna Faso soog-m-meng ket n be a na-kẽnd-sõng zugu

Yaa sẽn ta rasem a tãab masã, la Sãntr sɩɩd Reezẽo wã reeg Burkĩna Faso nin-buiidã tɩ b maand Burkĩna Faso soog-m-mengã tig-tẽegre, a naoor 58 soaba. Yʋʋm 2018 soabã b sɩnga ne tʋʋma buud toor-toore n wa baas ne Continuer la lecture Burkĩna Faso soog-m-meng ket n be a na-kẽnd-sõng zugu

Fãrens bʋ-kaodbã kõo sor tɩ b tall a Farensoa Kõmpaoor n wa Burkĩna Faso

Yʋʋm-sar kiuug rasem a 5 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Fãrens  bʋ-kaod-roogã kõo sore, tɩ b tall a Fãrensoa Kõmpaoore, tɩ sak Burkĩna Faso bʋ-kaodbã. A Fãrensoa Kõmpaoor yaa Burkĩna Faso na-kʋdg a Bilɛɛs Kõmpaoor yaoa. B talg-a talg-a lame sẽn Continuer la lecture Fãrens bʋ-kaodbã kõo sor tɩ b tall a Farensoa Kõmpaoor n wa Burkĩna Faso

Yʋgemd poor kõn mod tɩ b wedg bõang ye !

1.A Lagemymalgre, fo maanda yɩɩre, mam sʋkda m menga, tõnd ba-yirã, a na n wa yɩɩ bõe beoogo! Raningytaale, fo bee rabeem la sãmbs pʋg raar fãa. Tõnd ned kam d fãa, tagsdame, la a sʋkd a menga rẽenem-dãmb wilga Continuer la lecture Yʋgemd poor kõn mod tɩ b wedg bõang ye !