Zab ne tẽng-n-biilim kaoolgã lebga bãag burkĩn-bil fãa sẽn segd n bob a loko.

Tẽng-n-bi-tɩrlmã na lebg n wa a zĩigẽ yĩnga, sul-paall n doge, tɩ b boond “Tẽng-n-biilim Tamasɩra”. Yaa nin-zaals sẽn ka maand Politik sulli. La sullã rãmb zĩnga, b sullã, sẽoog kiuug rasem 19 yʋʋm 2018 ....

Continue reading