Sɩnd tʋʋm-noor a ye n yãk yam n dat n wa pak Burkĩna Faso

Sẽoog kiuug rasem 29 yʋʋm 2019 soabã, perzidã Rok KABOORE reega Sɩnd tẽngã tʋʋm-noor (China Yunhong Group) taoor soaba  a Li Yubaoo Kosyam. Sɩnd tẽng biigã wilga tẽngã taoor soaba t’a tara  tʋʋmd n dat  n sõng Burkĩna Faso. A Continuer la lecture Sɩnd tʋʋm-noor a ye n yãk yam n dat n wa pak Burkĩna Faso

Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle

Sɩnd tẽngã  rãmb kõo  Burkĩna Faso nus tʋʋm lekols teed sõor sẽn ta  milyão 240 tɩ b sõng kom-bɩɩbã nus tʋʋma wɛɛngẽ. Sẽoog kiuug rasem a 2 yʋʋm 2019 soabã, b rɩka kũun n taas lekol ning b sẽn boond Continuer la lecture Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle